1. Válku s mloky napsal
 
Karel Čapek
František Hrubín

10 úkolů