1. Z barokních myslitelů vynikl
 
Jan Amos Komenský
Daniel Adam z Veleslavína

10 úkolů