1. Bedřich Smetana složil opery
 
Rusalka, Její pastorkyňa
Libuše, Prodaná nevěsta

10 úkolů