1. Bedřich Smetana složil opery
 
Libuše, Prodaná nevěsta
Rusalka, Její pastorkyňa

10 úkolů