1. Kdy vzniklo Osvobozené divadlo?
 
2. polovina 20. let 20. století
1. polovina 60. let 20. století

10 úkolů