1. Režisér
 
řídí provedení hry na jevišti
má na starosti dekoraci jeviště

10 úkolů