1. Režisér
 
má na starosti dekoraci jeviště
řídí provedení hry na jevišti

10 úkolů