1. Prózou označujeme díla, která
 
nejsou napsaná ve verších, nejsou dramatem
mají podobu dramatu

10 úkolů