1. Jan Amos Komenský
 
objevil perspektivu
je zakladatelem moderního školství

10 úkolů