1. Česká moderna vydala Manifest
 
v roce 1895
v roce 1995

10 úkolů