1. Česká moderna vydala Manifest
 
v roce 1995
v roce 1895

10 úkolů