Zpět

 

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R S T V Z
 
Daktyl – jedná se o seskupení přízvučné slabiky a za ní dvou nepřízvučných.
 
Dialog je rozhovor herců na jevišti.
 
Drama znamená předvádění příběhu prostřednictvím jednání, dialogů a monologů jednajících postav.
 
Dramatik – autor divadelních her.
 
Dramaturg – člen umělecké správy divadla, který vybírá a upravuje repertoár (co budou hrát).
 
 

Zdroj:
Vlašín, Š. a kol: Slovník literární teorie. Československý spisovatel: Praha, 1984
 
Epika
Lyrika
Drama
Žurnalistika
 
Testy

 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet