Zpět

 

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R S T V Z
 
Elegie (žalozpěv) je truchlivá báseň.
 
Epická díla mohou být napsána ve verších i v próze. Jejich základem je děj. Vypravují o lidech a vztazích tak, jak si je autor představoval.
 
Epigram je krátká, vybroušená báseň v satirickém tónu.
 
Epiteton – básnický přívlastek, zdůrazňuje určitou vlastnost zobrazovaného předmětu nebo jevu (udatný junák).
 
Epos – hrdinský je žánr psaný především ve verších s rozsáhlým, zvolna probíhajícím dějem. Opírá se o bájesloví starověkých národů a mívá neznámého původce. Příklady: Epos o Gilgamešovi (3. tis. př.n.l.), Ilias a Odyssea – Homér (8. století př.n.l.).
 
Er-forma – vypravuje ve třetí osobě, vypravěč je skrytý, anonymní.
 
 

Zdroj:
Vlašín, Š. a kol: Slovník literární teorie. Československý spisovatel: Praha, 1984
 
Epika
Lyrika
Drama
Žurnalistika
 
Testy

 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet