Zpět

 

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R S T V Z
 
Ich-forma – vypravuje v 1. osobě, vypravěč vystupuje jako čtenáři známý subjekt stojící nad dějem, do kterého vstupuje, hodnotí a věci jsou podávány z jeho hlediska.
 
Oznámení, inzerát – je kratší útvar, jehož cílem je informovat stručně a výstižně o události, která se teprve uskuteční, nebo o záměrech pisatele.
 
Ironie – posun významu, v němž kladně hodnotící soud má pejorativní (hanlivý) smysl. Přenesení významu na základě kontrastu.
 
 

Zdroj:
Vlašín, Š. a kol: Slovník literární teorie. Československý spisovatel: Praha, 1984
 
Epika
Lyrika
Drama
Žurnalistika
 
Testy

 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet