Zpět

 

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R S T V Z
 
Jamb – pravidelné střídání nepřízvučné slabiky, za kterou následuje přízvučná.
 
 

Zdroj:
Vlašín, Š. a kol: Slovník literární teorie. Československý spisovatel: Praha, 1984
 
Epika
Lyrika
Drama
Žurnalistika
 
Testy

 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet