Zpět

 

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R S T V Z
 
Kabaret – původně se jedná o jeviště nebo scénu, na které předváděli herci nebo sami autoři literární, hudební a jiné umění malých forem. Postupně se formoval ve svébytný žánr zábavného divadla. Program kabaretu se skládá z jednotlivých čísel, které jsou spojovány nejčastěji osobou konferenciéra, jenž má z celého pořadu vytvořit svým průvodním slovem homogenní celek. Kabaretní žánr se nevytratil. Přetrvává ve dvou základních liniích. Jednak původní – jako pořad s volnou skladbou čísel – a také v sevřenější podobě, obvykle s náznakem rámcující fabule.
 
Kaligram je grafická báseň, text je uspořádán do obrazce.
 
Komedie – podstatou je komičnost, cílem komický účinek na diváka. Má veselý obsah, ideální představy se střetávají s všedními a směšnými záležitostmi, spor končí smířením a výsměchem lidským vadám.
 
Komentář – vyjadřuje názory autora na nějakou aktuální událost nebo jev. Východiskem úvahy je obecně známá informace, která je posuzována a hodnocena v širších společenských souvislostech. Na základě hodnocení a za podpory uváděných argumentů předkládá autor návrhy, jak daný problém řešit.
 
Kronika je žánr na pomezí historiografie a krásné literatury. Jedná se o poutavé zachycení skutečných dějů. (Kosmas – Kronika česká, Dalimilova kronika)
 
 

Zdroj:
Vlašín, Š. a kol: Slovník literární teorie. Československý spisovatel: Praha, 1984
 
Epika
Lyrika
Drama
Žurnalistika
 
Testy

 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet