Zpět

 

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R S T V Z
 
Óda je stejně jako hymnus píseň, ale na rozdíl od něj se vyznačuje reflexivním přístupem k námětu, kterým bývá obecný princip nebo vlastnost (přátelství, moudrost, příroda, láska). Jedná se o formu meditativní lyriky.
 
Opera – hudební dílo, v němž se akce na jevišti úzce pojí s hudbou a text je zpíván za doprovodu orchestru.
 
Opereta – původně každá drobnější zpěvohra.
- vyznačuje se zábavným dějem, mluvené části jsou střídány čísly zpěvními
- příběh i hudební složka se obrací k esteticky méně náročnému divákovi
- vrcholu dosáhla v 2. pol. 19. stol.
- postupně je vytlačována novými typy hudebního divadla – revue, muzikál
 
Oznámení, inzerát – je kratší útvar, jehož cílem je informovat stručně a výstižně o události, která se teprve uskuteční, nebo o záměrech pisatele.
 
 

Zdroj:
Vlašín, Š. a kol: Slovník literární teorie. Československý spisovatel: Praha, 1984
 
Epika
Lyrika
Drama
Žurnalistika
 
Testy

 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet