Zpět

 

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R S T V Z
 
Tónický systém – organizace jazykových prvků ve verši: daný počet přízvučných slabik.
 
Tragédie – obsahem bývá nerovný boj jednotlivce proti nepřátelským silám. V tomto boji hrdina zákonitě podléhá.
 
Tragikomedie – spojuje prvky tragédie a komedie, buď převládá tragický děj zakončený komickým rozuzlením, nebo komický děj skončí tragicky.
 
Trochej – pravidelné střídání jedné přízvučné a jedné nepřízvučné slabiky.
 
Tropy – jedná se o souborné označení pro metaforu, metonymii a ironii:
- metafora – přenesení významu na základě podobnosti
- metonymie – přenesené pojmenování na principu věcných nebo logických souvislostí
- ironie – přenesení významu na základě kontrastu
- epiteton – básnický přívlastek, zdůrazňuje určitou vlastnost zobrazovaného předmětu nebo jevu (udatný junák)
 
 

Zdroj:
Vlašín, Š. a kol: Slovník literární teorie. Československý spisovatel: Praha, 1984
 
Epika
Lyrika
Drama
Žurnalistika
 
Testy

 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet