1. Realismus se snaží
 
o kritické zobrazení skutečnosti
o zobrazení světa fantazie

10 úkolů