1. Realismus se snaží
 
o zobrazení světa fantazie
o kritické zobrazení skutečnosti

10 úkolů