1. Bible kralická vznikla
 
koncem 15. století
koncem 16. století

10 úkolů