1. Bible kralická vznikla
 
koncem 16. století
koncem 15. století

10 úkolů