JAHOD: jaho
POHLED: pohle
MED: me
PLOD: plo
DUP: du
TRUBKA: truka
LEBKA: leka
ŘÁDKA: řáka
POHÁDKA: poháka
HOLUB: holu

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2018 KamiNet