Zpět

 

Deštník procvičuje délky samohlásek, vynechává i/í, y/ý.
 
Sešit se věnuje psaní ú na začátku slova a ů uprostřed a na konci slova.
 
Pod ořechem najdete psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách.
 
Slon skrývá problémy se spodobou, kdy slovo jinak vyslovujeme a jinak píšeme, a také záměny tvarově podobných písmen: p,b,d,q.
 
    Testy jsou rozdělené na slova a věty. Při vyhodnocení se objevuje u správného řešení obrázek podle toho, v kterém testu žák pracuje. U chybného řešení je uvedeno správné řešení i to, co napsal. Pokud nedoplnil písmeno, objeví se místo písmene pomlčka.
    Všechny obrázky kromě citronu v sobě skrývají i test označený jako první = 1. Jedná se o test, který obsahuje vždy stejných deset úkolů a je vhodný pro frontální práci s celou třídou jako vzorový příklad.
 
Citron skrývá cvičení na záměny podobných písmen – u,n,m – a procvičování měkčení ve slabikách di,ti,ni – dy,ty,ny, dě,tě,ně – de,te,ne. Není dělený pouze na slova a věty, ale má svou vlastní lištu s výběrem testů. Jako poslední je zařazen test na poznávání samohlásek a souhlásek. Žáci mají označit kliknutím na butonek pod písmenem buď samohlásky, nebo souhlásky podle zadání. Při vyhodnocení se jim objeví zeleně podbarvené správné řešení, chyba je značena šedým podbarvením zaškrtnutého butonu. Pokud neoznačili některé správné písmeno, chybí zelené podbarvení butonku. I zde dostávají žáci jako odměnu počet citronků, který vychází z procentuálního hodnocení. Nejvíce jich mohou získat 10, to je znázorněno jedním velkým citronem.
 
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet