Zpět

 
 
 

Přídavná jména – souhrnné cvičení

Zaujal mě poutav příběh. Z višně zazníval jásav zpěv kosa. Otcov psi se rozštěkali. Lovec šel po lvch stopách. Slunečník z banánovch listů se neosvědčil. Rybí tuk je zdrav. Přivítali nás Milanov přátelé. Ve stepi vál tepl vítr. Kořist zůstala v sokolch spárech. Babička upekla ořechov dort. Poctiv obchodníci neokrádají své zákazníky. Nejraději bych prospal cel den. Byl jsem hladov jako vlk. U potoka rostou vrby s dlouhým větvemi. Vesel kamarád se vypravil za zábavou. Hověz polévku jsem nejedl už dlouho. Líbily se mi Bornov kresby v knize Mach a Šebestová. Myslivcov boty bývají zablácené. Se zlmi obry se setkáváme v pohádkách. Bratrov kamarádi se sešli u nás.


Špatně: Dobře: Hodnocení: %


 

 
Formulář k odeslání výsledku

Komu:  
Jméno odesílatele: Třída:
 
 
Čeština – zpět

Všechna práva vyhrazena © 2002–2018 KamiNet