Zpět

 
 
 

Přídavná jména – souhrnné cvičení

Nejraději bych prospal cel den. Líbí se mi v cizch zemích. Petrov rodiče bydlí v rodinném domku. Pozor, zl pes. Zaujal mě poutav příběh. Na modré obloze se objevil šediv mrak. Poctiv obchodníci neokrádají své zákazníky. Po kmeni stromu lezl leskl brouk. Do školy přivezli několik novch tabulí. Se zájmem jsem nahlédla do přítelov knihovny. Bratrov kamarádi se sešli u nás. Nasedli jsme do rybářov loďky. Roháč je brouk s dlouhým kusadly. Přines mi Davidov boty. Směl princ zachránil princeznu. Přes plot se naklánějí větve sousedov jabloně. Ve šperku byl zasazen leskl drahokam. V jeteli se pásli mal zajíčci. Orl hnízdo najdeme nejčastěji na strmé skále. Byl jsem hladov jako vlk.


Špatně: Dobře: Hodnocení: %


 

 
Formulář k odeslání výsledku

Komu:  
Jméno odesílatele: Třída:
 
 
Čeština – zpět

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet