Zpět

 
 
 

Přídavná jména – souhrnné cvičení

Orl hnízdo najdeme nejčastěji na strmé skále. Námořníci museli uposlechnout kapitánov rozkazy. Kořist zůstala v sokolch spárech. Líbily se mi Bornov kresby v knize Mach a Šebestová. Hověz polévku jsem nejedl už dlouho. Babička upekla ořechov dort. Na modré obloze se objevil šediv mrak. Ve skříni se hromadí tetin kabelky. Na stromě seděli drav ptáci. Otcov psi se rozštěkali. Pozor, zl pes. U potoka rostou vrby s dlouhým větvemi. Navštívil nás znám spisovatel. Ve šperku byl zasazen leskl drahokam. Po kmeni stromu lezl leskl brouk. Roháč je brouk s dlouhým kusadly. Zlobiv chlapci utekli a schovali se. Byl jsem hladov jako vlk. Napadl bíl sníh. Rybí tuk je zdrav.


Špatně: Dobře: Hodnocení: %


 

 
Formulář k odeslání výsledku

Komu:  
Jméno odesílatele: Třída:
 
 
Čeština – zpět

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet