Zpět

 
 
 

Přídavná jména – souhrnné cvičení

Nasedli jsme do rybářov loďky. Napadl bíl sníh. Námořníci museli uposlechnout kapitánov rozkazy. Vesel kamarád se vypravil za zábavou. Šla tam v růžovch šatech. V šeru jsme pozorovali pomal let sovy. Líbí se mi v cizch zemích. Nastal tepl podzim. Líbily se mi Bornov kresby v knize Mach a Šebestová. Z višně zazníval jásav zpěv kosa. Na modré obloze se objevil šediv mrak. Nechutná mi hlávkov salát. Zlobiv chlapci utekli a schovali se. Se zlmi obry se setkáváme v pohádkách. Rybí tuk je zdrav. Ciz jazyky zvládám jen s velkými obtížemi. V jeteli se pásli mal zajíčci. Navštívil nás znám spisovatel. Hověz polévku jsem nejedl už dlouho. Fotbalista předvedl ukázkov gól.


Špatně: Dobře: Hodnocení: %


 

 
Formulář k odeslání výsledku

Komu:  
Jméno odesílatele: Třída:
 
 
Čeština – zpět

Všechna práva vyhrazena © 2002–2018 KamiNet