Zpět

 
 
 

Vyjmenovaná slova – souhrnné cvičení

Listy koptníku se podobají kopytu. Jarní vzduch byl nascený vůní květin. Na podzim bývá nevldné počasí. Listy osky se stále chvějí. Kluci pobhají s míčem. Pole bylo porostlé prem. Srovinka je houba, kterou jíme syrovou, jen ji musíme osolit. Zastil jsem se dobrým jídlem. V prosnci bývá venku chladno. Nevmýšlej si nesmysly. Jdeme sbrat léčivé byliny. Zbtečně pospícháš. Tatínek b chalupu. Bydlíme v rodinné vlce. Zptovat znamená zkoumat nebo pozorovat. Na poli zraje ob. Kůň si poranil psk. Holčička byla takové vyhublé vžle. V kmenech stromů proudí mza. Napješ se mléka?


Špatně: Dobře: Hodnocení: %


 

 
Formulář k odeslání výsledku

Komu:  
Jméno odesílatele: Třída:
 
 
Čeština – zpět

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet