Zpět

 
 
 

Vyjmenovaná slova – souhrnné cvičení

Na stavbě se písek pros sítem. Nevmýšlej si nesmysly. Chtěla bs být královnou? Půjdu se podívat na vchod slunce. Zastil jsem se dobrým jídlem. Ze zahrady se ozval veselý smích. Ubytování bylo přepchové. Děti se vstrašeně rozhlížely. Vklá se mi zub, asi brzy vypadne. Jdeme sbrat léčivé byliny. Jarní vzduch byl nascený vůní květin. Nakypři hlnu na záhoně. Třptka je umělá rybička z třpytivého plíšku. Mslivec umí dobře mířit. Na poli zraje ob. Nalíčíme na mši špek. V uplnulém roce jsem byla zdravá. Holčička byla takové vyhublé vžle. Nezapomínejte si umýt srové ovoce. V kmenech stromů proudí mza.


Špatně: Dobře: Hodnocení: %


 

 
Formulář k odeslání výsledku

Komu:  
Jméno odesílatele: Třída:
 
 
Čeština – zpět

Všechna práva vyhrazena © 2002–2018 KamiNet