Zpět

 
 
 

Urči vzor zájmena – 1

1. její
2. váš
3. ten
4. onen
5. čí
6. kdo
7. co
8. který
9. jaký
10. ničí

,   zobraz ,   nebo pošli mailem na adresu:

jméno odesílatele:

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet