Zpět

 
 
 

Rozhodni, zda se jedná o přídavné jméno nebo příslovce – 1

1. mladý
2. mladě
3. starý
4. staře
5. horko
6. horký
7. chladno
8. chladný
9. červený
10. modře
        

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet