Zpět

Rozhodni, zda se jedná o souvětí podřadné nebo souřadné

1. Ke stolu si sedl starší pán, aby si snědl párek.
2. S chutí si ukousl a dostal chuť na pivo.
3. Šel si koupit pivo a chtěl se znovu zakousnout do párku.
4. Muž strnul, neboť na talířku bylo prázdno.
5. Nechápavě se rozhlížel kolem, ale široko daleko nebylo ani živáčka.
6. Protože měl stále hlad, koupil si další voňavý párek.
7. Pohodlně si natáhl nohy a spokojeně začal jíst.
8. Uzeninu, ze které stoupala vůně, nespustil z očí.
9. Štíhlé pracky popadly párek a zmizely v koruně stromu.
10. Když se dozvěděl, že ho obelstila opice, rozesmál se.
        

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet