Zpět

Labyrint světa a ráj srdce
O příčinách v svět putování (1. kapitola – úryvek)
Když jsm v tom věku byl, v kterémž se lidskmu rozumu rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovati začín, vida já rozdílné mezi lidmi stavy, řády, povolání, práce a dsevzetí, jímiž se zanášejí, zdála se mi toho nem potřeba, abych se dobře, k ktermu bych se houfu lidí připojiti a v jakých věcech život tráviti měl, rozmyslil.
Na kterouž věc mnoho a čsto pomýšleje a s rozumm svým pilně se radě, na tom mi se ustanovovala mysl, abych sobě tkový života způsob, v kterémž by co nejm starostí a kvaltování, co nejvíce pak pohodlí, pokoje a dobré mysli bylo, oblíbil.
 
Poutník stav učených prohledá (10. kapitola – úryvek)
I uvede mne na něj rynk, a aj, tu oblakové študentů, mistrů, doktorů, kněží, mládenců i šedivců! Z nichž něktří po hromadách se drželi, spolu rozmlouvajíc a disputujíc, jiní se do koutů tiskli, jiným z očí. Někteří měli oči, ale neměli jzyka, jiní měli jazyka a neměli očí, někteří toliko uši bez očí a jazyka atd. Takž jsem porozuměl, že i tu nedosttky přebývají. Vida pak já, že všickni odkuds vychzejí a zase tam vcházejíce, jako včely z oule do oule se motají, pobídnu, abychom tam také šli.

 
(Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce)
 

Vysvětlení některých slov:
jímiž se zanášejí – jimiž se zabývají
kvaltování – spěchání
rynk – náměstí
šedivců – starých lidí
disputujíc – vedou učené spory
oul – úl

 

Špatně: Dobře: Hodnocení: %


Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet