1. Který slovesný tvar vyjadřuje předpřítomný čas?
 
I have lived
I lived

10 úkolů