Fíovo čtení
 

   
 
    Pracovní sešit Fíovo čtení vznikl pro děti, kterým se nedařilo čtení genetickou metodou nebo metodou analyticko-syntetickou bez tvorby slabik, kterou se učily ve škole. Tyto děti sice poznaly všechna písmena, ale na složení delšího slova jim nestačila sluchová paměť. Často se jednalo o děti, které byly v péči logopeda z důvodu diagnózy vývojové dysfázie, nebo o děti, které měly výrazný deficit v rozvoji v percepční rovině.
    Cílem Fíova čtení je ukázat dítěti slabikovou techniku čtení a vyzkoušet, zda by mu nešla lépe, a nepomohla mu tak překonat jeho obtíže.
    Fíovo čtení se skládá ze dvou částí navazujících na sebe a zařazených do jedné ucelené publikace. Jednotlivé části nejsou primárně plánovány pro jednotlivý ročník či období, kdy je má dítě používat.
    Fíovo čtení je určeno dětem, které mají problém s výukou čtení, jejich rodičům a speciálním pedagogům, kteří s nimi pracují.
 
Vydalo nakladatelství Wolters Kluwer.
 
Lze objednat zde.
 

 
Chcete-li se o knize dozvědět více, přečtěte si jeho koncepci (.pdf)
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet