Nápravy – zpět

nahoře/dole, nad/pod

před/za v prostoru

před/za – směr čtení

vpravo/vlevo
» ORIENTACE «

řádek/sloupec

doprava/doleva