Zpět

A B C
Slova protikladná 1
Slova protikladná 2
Slova protikladná 3
Slova protikladná 4
Najdi zvíře podle popisu 1
Najdi zvíře podle popisu 2
Najdi zvíře podle popisu 3
Najdi zvíře podle popisu 4
Cestování
Profese
 
Barvy 1
Barvy 2
Čísla
Doplňování to be, to have
Rozhovor s přáteli
Slož větu A     2     3     4
 5     6     7     8     9     10
 
Slož větu B    1     2     3
 4     5     6     7     8     9
Slož větu C     3     4     5
 6       7       8       9      10
Zvířata – obrázky
 
Bydlení – obrázky
 
Vybavení bytu – obrázky
 
Můj dům, text
Hodiny
Přátelé, dopis
Velikonoce
Žába – slovesa
Moje rodina
Transport – přiřazování
Sport – popis
Minulý čas
Přítomný průběhový
Přítomný průběhový nebo prostý
Nepravidelná slovesa 1
Nepravidelná slovesa 2
 
Přiřazování pojmů
 
Předpřítomný a minulý čas
Minulý čas
Trpný rod

 
Všechna práva vyhrazena © 2002–2021 KamiNet