Uvedené publikace vznikaly pro žáky s poruchami učení, kterým jsou přizpůsobovány, ale lze je využít u kohokoli, kdo potřebuje nebo chce zlepšovat své dovednosti nejen v oblasti čtení, ale i gramatiky.
 


objednat zde
Nejde vašemu dítěti čtení genetickou metodou? Sáhněte po Fíově čtení. Jedná se o nácvik techniky slabikového čtení. Provede vás formou hravých úkolů od slabik až ke slovům se skupinami souhlásek. Je vhodné i pro starší děti s dyslexií, u kterých potřebujete zjistit, v jaké fázi čtení dítě je, a odtud začít. Kniha je využívána i pro děti, které se učí slabikovou metodou a nejde jim. Více...
objednat zde
Naučit pravopis di-ti-ni-dy-ty-ny je hlavním cílem této knížky. Správně vyslovovat a číst tyto slabiky bývá oříškem pro některé děti nejen ve 2. třídě. Jedná se o příběh doplněný hravými úkoly. Slabší čtenáři zde mají některé texty uvedené s vyznačenými slabikami, ty pomáhají vést jejich oční pohyby. Dospělí pak mohou číst ostatní texty. Více...

objednat zde
Porozumění je hlavním cílem knihy Putování klokánka Jumpíka. Pomocí ilustrací a otázek se dítě učí předvídat, co bude dál. To probouzí motivaci k dalšímu čtení. Druhá část knihy je zaměřena na porozumění větě a třetí pak na dovednost umět se zeptat. To vše jsou dovednosti, které potřebujeme k dobrému porozumění. Vše v příběhu o tom, jak se klokánek z Austrálie dostal až do české školy. Více...
objednat zde
Vyjmenovaná slova – postrach rodičů žáků 3. třídy. Zkuste využít kvarteta. Jedna publikace obsahuje sady 8 karet od každých vyjmenovaných slov. Stačí je nastříhat. Na každé kartě je vyjmenované slovo, jeho čtyři různé tvary a obrázek ilustrující obsah. Kromě hry kvarteto zde najdete i další nápady na využití kartiček. Více...

2. vydání
objednat zde
Kniha Život rytíře je zaměřená na starší žáky s dyslexií. Je přizpůsobená rozsahem i úkoly, které rozvíjejí jejich dovednosti. Druhé vydání je navíc doplněno metodickou částí, kde učitel i rodič najdou mnoho dalších nápadů, jak se dá s knihou pracovat. Protože pro starší není mnoho materiálů, doporučuji od 6. třídy. Více...
objednat zde
Práce s dětmi s dyslexií a rozvoj jejich čtenářství nikdy nekončí. Proto je důležité nabízet jim texty, které je mohou zaujmout. Astronomie bez dalekohledu je nejnáročnější z představovaných textů. Učí pracovat s odborným textem a zároveň obsahuje mnoho zajímavých úkolů. Doporučuji až po zvládnutí úkolů v knize Život rytíře. Více...

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2020 KamiNet