Zápis do 1. tříd 2016 / 2017


Kritéria pro přijímání žáků do 1.ročníku ZŠ Táborská ve školním roce 2016/17

O přijímání žáků rozhoduje ředitel na základě náležitě vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti.

Kritéria:
- děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy (viz seznam spádových ulic) – 7 b.
- děti s trvalým bydlištěm v katastru Městské části Praha 4 – 4 b.
- děti s trvalým bydlištěm v Praze – 3 b.
- děti s trvalým bydlištěm mimo Prahu, ale s přechodným bydlištěm ve spádové oblasti – 2 b.
- děti s trvalým bydlištěm mimo Prahu – 1 b.
- děti mají alespoň jednoho sourozence na škole – 2 b.
- děti, které měly v loňském roce odklad ZŠ Táborská – 1 b.
V případě stejného počtu bodů u více uchazečů v rámci základních kritérií rozhodne ředitel podle data narození.

Pokud jste hledali formulář pro zápis do 1. tříd 2017/2018, jděte na http://kaminet.cz/taborska/?id=10.

Na zápis do 1. tříd na FZŠ Táborská se můžete přihlásit předem. Rezervujte si čas, který Vám vyhovuje a nebudete muset čekat. Pokud Vám žádný z volných termínů nevyhovuje, určitě k nám přijďte i bez rezervace. K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce. V případě jakýchkoli dotazů se prosíme obraťte na zástupkyni ředitele PhDr. Jitku Svobodovou, tel. 725 044 109, e-mail: jitka.svobodova@zstaborska.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Vaše FZŠ Táborská
 

Nejsou k dispozici žádné termíny, zpět.