Život rytíře
 

   
 
    Kniha her a čtení, je zaměřena na starší děti s dyslexií, které již odrostly textům prvního čtení, a přesto u nich přetrvávají problémy se čtením a často i s porozuměním textu. Zároveň mívají také problémy delší dobu udržet pozornost.
    Dobrodružný příběh je zasazený do doby konce vlády Jana Lucemburského, do doby rytířů, rytířských ctností, turnajů, ale i rozbrojů mezi jednotlivými rytíři, o kterých se král ani nedozvěděl, protože se zdržoval v Čechách jen zřídka.
    Text je doplněný mnoha herními úkoly zaměřenými na porozumění textu, pozornost, orientaci a zrakové vnímání.
 
Vydalo nakladatelství Dyscentrum, 2. vydání v roce 2018.
E-mail:
 
Lze objednat například zde.
 
     
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet