Specifické poruchy učení a KamiNet
 

    Nejznámější specifické poruchy učení jsou dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha psaní), dysortografie (porucha pravopisu), dyskalkulie (porucha počítání) a ADD-ADHD-LMD, což jsou nejčastější zkratky pro poruchu soustředění. Obvykle se neprojevují samostatně, ale v různých kombinacích.
 
    KamiNet  jsou stránky, které vznikly na základě práce s dětmi s různými kombinacemi poruch učení. Jsou zaměřené na výuku jazyků a nápravná cvičení. Nápravná cvičení jsou určená k rozvoji dítěte v dané oblasti formou herních úkolů. Tato cvičení mohou pomoci i žákům s dyskalkulií.
 
Jak a čím je KamiNet přizpůsoben těmto žákům?
 
 • žáci s dyslexií zde najdou větší typ písma, než je obvyklý na webových stránkách i v učebnicích ve vyšších ročnících, mohou si vybrat ze dvou barev pozadí, které jim lépe vyhovuje pro čtení a porozumění textu
 • žáci s dysgrafií se mohou soustředit pouze na znalosti, protože nemusí psát rukou, vybírají si z nabídky odpovědí, nebo píší na klávesnici
 • žáci s dysortografií zde najdou testy zaměřené vždy pouze na jedno pravopisné pravidlo a znalosti si mohou připomenout ve výkladu nebo „taháku“
 • žákům s poruchou pozornosti jsou testy přizpůsobené svým rozsahem, nejčastěji se jedná o testy obsahující deset úkolů, které jsou tito žáci schopni splnit najednou
 • žákům s dyskalkulií jsou určeny v nápravách cvičení na orientaci v prostoru a čase, neboť s těmito problémy se také u nich nejčastěji setkávám
   
Pokud vás zajímá více, podívejte se na mé osobní stránky https://kamilabalharova.kaminet.cz:
 • publikacích najdete příspěvky, které jsem k tomuto tématu zveřejnila, a můžete si je přečíst celé.
 • metodice najdete náměty, jak pracovat s KamiNetem v jednotlivých předmětech.
 • radách a poradách najdete systém domácí přípravy, který se mi osvědčil u mého syna. Chválili ho i rodiče dětí s DYS, kteří ho používali.
 • nápravách pak hledejte, jaká cvičení na rozvíjení zrakového vnímání, sluchového vnímání či orientace zde přibyla. V současnosti zde najdete cvičení na rozvoj zrakové paměti, sluchové paměti i sluchového vnímání, orientaci v čase i prostoru.
   

Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet