Není čert jako čert
 

   
 
Cíl: rozvoj čtenářských dovedností.
Komu je určeno: žákům s dyslexií po zvládnutí úkolů v knize Život rytíře. Ostatním čtenářům, kteří rádi u knihy přemýšlejí.
 
    I když se už podle názvu dá předpokládat, že se bude jednat o pohádky, musíme upozornit na to, že pohádky nebyly vždy určené jen dětem, ale vyprávěli si je mezi sebou dospělí. Byla v nich především ukrytá nějaká životní moudrost.
    Kniha Není čert jako čert je primárně určena k rozvoji čtenářských dovedností u starších žáků. Pro žáky s dyslexií je kniha navíc přizpůsobena typograficky podle současných výzkumů. Je vhodné používat tuto knihu v hodinách speciálně pedagogické péče, neboť rozvíjí čtenářskou gramotnost u jedinců se specifickými poruchami učení. Kniha je cílena na věk puberty, kdy mají mladí potřebu o všem diskutovat a prosazovat svůj názor. Pokud je necháte, ale zároveň budete chtít, aby své názory podložili nějakým dokladem z knihy, naučí se argumentovat a dodávat důkazy svého tvrzení.
    Kniha je rozdělená na několik částí. V první části jsou příběhy doplněné úkoly zaměřenými na porozumění textu, přemýšlení o něm, předvídání pokračování příběhu za pomoci ilustrace a následně ověření vytvořené hypotézy.
    Ve druhé části knihy se pracuje se stejnými texty, do kterých jsou vložená slova, jež do nich nepatří. Vložená slova vytvářejí vždy nějaké přísloví.
    Ve třetí části knihy najdete použitá přísloví a vysvětlení jejich možného významu. Na konci knihy je pak zařazeno řešení úkolů.
 
Vydalo nakladatelství Wolters Kluwer.
 
Lze objednat zde.
 

 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet