Zpět

 

Číslovky – výklady
 
Zde najdete namluvené výklady k jednotlivým mluvnickým kategoriím. U procvičovacích testů pádu, druhu a vzoru si můžete pustit obdobně namluvený návod postupu, který vám může při vyplňování testu pomoci.

Rod mužský, ženský, nebo střední

Vzor číslovky nemají vlastní vzory; používají vzory podstatných a přídavných jmen

Číslo jednotné, nebo množné

Pád 1. pád: kdo co
2. pád: koho, čeho (bez)
3. pád: komu, čemu (k)
4. pád: koho, co (vidím)
5. pádem oslovujeme, voláme
6. pád: kom, čem (o)
7. pád: kým, čím (s)

Druh číslovky základní
řadová
druhová
násobná

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet