Zpět
 

Stupňování přídavných jmen má tři stupně podle míry gradace – zvyšování nebo snižování míry vlastnosti.
Stupňujeme pouze některá přídavná jména tvrdá a měkká.
1. stupeň vysoký
2. stupeň -ější, -ejší, -ší, -í
pozor na pravopis!
ch – š
h – ž
k – č, š
 
 
suchý – sušší
drahý – dražší
měkký – měkčí, vysoký – vyšší
po d, t je přípona -ší (prudký – prudší)
výjimka je břitký – břitčí
 
3. stupeň nej- + 2. stupeň nejvyšší
nepravidelné stupňování dobrý – lepší; nejlepší
velký – větší; největší
zlý, špatný – horší; nejhorší
malý – menší; nejmenší
 
Stupňovánípříslovce
Příslovce patří mezi slova neohebná, označují bližší okolnosti dějů a vlastností.
Většina příslovcí se tvoří z přídavných jmen pomocí -e, -ě, -o, -y (rychlý – rychle) nebo ustrnutím pádu podstatných jmen (šel kolem).
Některá příslovce mohou měnit svůj tvar stupňováním. Rozlišujeme 1.–3. stupeň podle gradace, což znamená zvyšování nebo snižování míry vlastnosti.
1. stupeň skromně
2. stupeň -ěji, -eji, -e, -0 skromněji
3. stupeň nej- + 2. stupeň nejskromněji
nepravidelné stupňování dobře – lépe i líp; nejlépe i nejlíp
mnoho – více i víc; nejvíce i nejvíc
zle, špatně – hůře i hůř; nejhůře i nejhůř
málo – méně i míň; nejméně i nejmíň
brzy – dříve i dřív; nejdříve i nejdřív

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet