Zpět

 

Věta jednoduchá – výklady
 
Zde najdete namluvené výklady k jednotlivým větným členům. U jednotlivých procvičovacích testů si můžete pustit obdobně namluvený návod postupu, který vám může při vyplňování testu pomoci.

Přísudek jmenný
slovesný jednoduchý
složený

Podmět kdo, co – otázka 1. pádu


závisí na podstatném jméně:
Přívlastek jaký


nezávisí na podstatném jméně:
Předmět pádové otázky: co, koho, čeho, komu, čemu, o kom, o čem, kým, čím

Příslovečné určení místa kde, kam, odkud, kudy
času kdy, odkdy, dokdy
podmínky kdy, za jaké podmínky
způsobu jak, jakým způsobem
míry jak hodně
příčiny proč, z jaké příčiny
účelu proč, za jakým účelem
přípustky i přes jakou skutečnost

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet