Zpět

 
 
 

Urči čas u tvarů slovesa být – 1

1. jsem byl
2. bude
3. byly
4. jste
5. budeme
6. jsi
7. jsem byl
8. budou
9. bylo
10. jsou

,   zobraz ,   nebo pošli mailem na adresu:

jméno odesílatele:

Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet