Zpět
 

Žurnalistika – pojmy z této oblasti jsou řazené abecedně
 
Fejeton – základem je zajímavý nápad a osobitý pohled na zvolený problém. Snaha čtenáře rozptýlit a pobavit, upozornit na překvapivé souvislosti je základem humorné úvahy o zvoleném problému.
 
Komentář – vyjadřuje názory autora na nějakou aktuální událost nebo jev. Východiskem úvahy je obecně známá informace, která je posuzována a hodnocena v širších společenských souvislostech. Na základě hodnocení a za podpory uváděných argumentů předkládá autor návrhy, jak daný problém řešit.
 
Oznámení, inzerát – je kratší útvar, jehož cílem je informovat stručně a výstižně o události, která se teprve uskuteční, nebo o záměrech pisatele.
 
Recenze – cílem je posoudit umělecké dílo – film, knihu, obraz..., nebo kulturní událost – divadelní představení, koncert... Recenze bývá obvykle uveřejněna v denním tisku. Přístupnou formou seznamuje čtenáře s posuzovaným dílem, pojednává o jeho kladech a záporech, vyslovuje hodnotící soudy, dílo veřejnosti doporučuje, či nikoli.
 
Reportáž – podstatným znakem je věcnost, přesný a pravdivý popis skutečnosti, uvádění i zcela konkrétních údajů a soustředění na určitou myšlenku. Jedná se o prozaický žánr rázu publicisticko-beletristického, zobrazující skutečnost na základě konkrétních faktů, zčásti též pomocí uměleckých obrazů.
 
Výklad – cílem je poskytnout vysvětlení nějakého problému. Ve výkladu se zpravidla uplatňují složitější větné celky a odborná pojmenování.
 
Zpráva je kratší útvar, jehož cílem je stručně a srozumitelně předat čtenáři nebo posluchači nejdůležitější informace o události, která se stala.
 

 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet