Zpět

 
 

SAMOHLÁSKY SOUHLÁSKY
krátké:  a, e, i, y, o, u, ě tvrdé:  h, ch, k, r, d, t, n
dlouhé:  á, é, í, ý, ó, ú, ů měkké:  ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň
  obojetné:  b, f, l, m, p, s, v, z

Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet