Pravopis – zpět

 
Pravopis – 2. třída
 

Testy přístupné ze vstupní strany nebo z tlačítek s obrázky jsou rozdělené na slova a věty. Při vyhodnocení se objevuje u správného řešení obrázek podle toho, ve kterém testu žák pracuje. U chybného řešení je uvedeno správné řešení i to, co napsal. Pokud nedoplnil písmeno, objeví se místo písmene pomlčka.
Všechny obrázky kromě citronu v sobě skrývají i test označený jako první = 1. Jedná se o test, který obsahuje vždy stejných deset úkolů a je vhodný pro frontální práci s celou třídou jako vzorový příklad.
Pomozte dětem s přečtením a vysvětlením slov, kterým nerozumějí. Případně se jich na pochopení všech slov ptejte.
 
Text na této stránce psaný většími písmeny je určen dětem, aby ho při poslechu mohly sledovat, pokud ho zvládají číst. Poslech si mohou pustit ikonkou sluchátek. Menším písmem jsou psány informace pro dospělé, kteří dětem pomáhají. Následující tabulku si můžete vytisknout. Doporučuji ji dětem nechat i při práci v testech.
 

 

Souhlásky:
Tvrdé souhlásky – y
h ch k r d t n
 
Měkké souhlásky – i
ž š č ř c j ď ť ň
 
Obojetné souhlásky – i/y
b f l m p s v z
Samohlásky:
Krátké samohlásky
a e i y o u
 
Dlouhé samohlásky
á é í ý ó ú ů
 
Psaní u ú ů:
u – kdekoliv ve slově
ú – na začátku slova
ů – na konci a uvnitř slova
Vytiskni si
tabulku

 

 

 
Měkké a tvrdé souhlásky – ořech
Čeština má dvě i/y, jednomu říkáme měkké i a druhému tvrdé y. Podobně jsme si rozdělili i písmena. Těm, po kterých píšeme y, říkáme tvrdé souhlásky. Těm, po kterých píšeme i, říkáme souhlásky měkké. Pak ale máme ještě souhlásky, po kterých píšeme někdy y a jindy i, protože si to střídají, říkáme jim obojetné. Všechny je máš přehledně v tabulce nahoře na stránce.

 
 
Délky – deštník
Délky označujeme ve slovech čárkou nad písmenem. Tuto čárku mají pouze samohlásky a čárka označuje, že slabiku s touto samohláskou máme vyslovit dlouze. Máme ale jednu výjimku – ů, kroužek nad u také prodlužuje slabiku jako čárka.

 
 
Spodoba znělosti – slon
V češtině se některé hlásky vyslovují jinak, než se píší. Je to často na konci slova, kde při výslovnosti nemáme zdůrazňovat poslední písmeno, vyslovíme ho tedy méně výrazně, říkáme nezněle. Jenže poslední souhláska ve slově je důležitá stejně jako ostatní. Je důležité, zda se jedná o plod (jablko, třešeň), nebo plot (nějaká ohrada), vždyť poslední písmeno dokáže změnit význam slova. Můžeme si pomáhat jiným tvarem slova, kde hledané písmeno dobře uslyšíme, abychom napsali slovo správně podle jeho skutečného významu (plody, ploty).

 
Poznámka 1: Cvičení je také zaměřené na záměny tvarově podobných písmen: p, b, d, q.
 
 
Pravopis samohlásky u, ú, ů – sešit
Nejdůležitější je poznat, zda slyším krátké, nebo dlouhé u. Krátké u mohu napsat kdekoli ve slově, na začátku, uvnitř i na konci slova. Pokud ale ve slově slyším dlouhé ú/ů, musím dodržet tato pravidla: ú píšeme na začátku slova, ů na konci a uvnitř slova.

 
 
Samohlásky a souhlásky – citrón
Hláska je to, co vyslovujeme, písmeno pak to, co napíšeme. Označení samohlásky mají ty hlásky a písmena, které i samostatně dokáží vytvořit slabiku. Jsou to: a, e, i/y, o, u, také ě, kterým říkáme samohlásky krátké. Dlouhé samohlásky mají nad sebou čárku: á, é, í/ý, ó, ú/ů (nebo kroužek).
Ostatním písmenům nebo hláskám, jak chcete, říkáme souhlásky a rozdělujeme si je na tvrdé, měkké, obojetné, podle toho, jaké i/y po nich píšeme.

 
Poznámka 2: Žáci mají v testu označit kliknutím na butonek pod písmenem buď samohlásky, nebo souhlásky podle zadání. Při vyhodnocení se jim objeví zeleně podbarvené správné řešení, chyba je značena šedým podbarvením zaškrtnutého butonu. Pokud neoznačili některé správné písmeno, chybí zelené podbarvení butonku. I zde dostávají žáci jako odměnu počet citronků, který vychází z procentuálního hodnocení. Nejvíce jich mohou získat 10, to je znázorněno jedním velkým citronem.
Pod citrónem se dále skrývají cvičení na záměny podobných písmen – u, n, m – a procvičování měkčení ve slabikách di, ti, ni – dy, ty, ny a dě, tě, ně – de, te, ne. Nejsou dělené pouze na slova a věty, ale mají svou vlastní lištu s výběrem testů.
 
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet