Testy jsou zaměřené na vyhledávání jednotlivých písmen ve slovech.
 
Úkolem dítěte je nalézt konkrétní písmeno v textu (ve slovech) a slovo, ve kterém se hledané písmeno nachází, označit kliknutím. To se podbarví žlutě. Protože žluté pozadí zvýrazní dítěti text, může se stát, že si dítě uvědomí – uvidí – chybu, kterou udělalo. Opravit se může tak, že znovu klikne na žlutě podbarvený text. Žluté podbarvení zmizí, a tedy i původní rozhodnutí. Navíc lze s dítětem procvičovat čtení slov.
V testech procvičujících samohlásky najdete jednu sadu slov stejnou pro skupinu samohlásek označenou jedním číslem. Dítě tak čte známá slova, ale musí se soustředit na vyhledávání pokaždé jiné samohlásky.
V testech procvičujících souhlásky označených číslem 1 najdete jednodušší slova ke čtení, jsou s otevřenými slabikami. Testy označené číslem 2 obsahují již o něco obtížnější slova – se skupinami hlásek, trojslabičná, s uzavřenou slabikou.
 
Dětem slova zvětšete ke čtení podle jejich potřeby (např. Ctrl+).
 

Varianta psaná velkými tiskacími písmeny je zde.
 

Samohlásky:

 
 
Souhlásky:

 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet