Zpět

 

Zájmeno já
 

mě – 2. pád mně – 3. pád
mě – 4. pád mně – 6. pád
 
Pomůcka: Pokud umím poznat pády: dvojka u 2. pádu mi napovídá počet písmen ve slově, tedy 2 písmena → mě,
trojka u 3. pádu mi napovídá počet písmen ve slově, tedy 3 písmena → mně.
4. pádu si mohu říci 2 + 2 → mě, u 6. pádu 3 + 3 → mně.
 
Podobně lze použít jméno Pepa, které dosadím do věty místo mě/mně: Pepa (2 slabiky, píšu mě), Pepovi (3 slabiky, píšu mně).
 


Zdroj: kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český Akademie věd: Slovník spisovné češtiny. Academia: Praha, 2009

 
 
Testy
 
 
Čeština – zpět

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet