Zpět

 

Mě, nebo mně?
 
Porovnávejte slova, která vznikla od stejného základového slova. Ta jsou uvedená v závorce. Vysvětlujte si jejich významy, protože jim potřebujete rozumět.
 
V základovém slovu je skupina mn nebo men, pak se píše v jiných tvarech nebo ve slovech odvozených mně.
Příklady:
při hymně (hymna),
domnělý, domnění, domněnka (domnívat se),
zatemněn, zatemnění (zatemnit),
uzemněn, uzemnění (uzemnit),
jemně, jemnější (jemný),
rozumně, rozumnější (rozumný),
skromně, skromnější (skromný),
tajemně, tajemnější (tajemný),
temně, temnější (temný),
připomněl (připomenout)
rozpomněl se (rozpomenout se),
vzpomněl (vzpomenout),
zapomněl, zapomnětlivý, zapomnětlivost (zapomenout).
 
Tvary jako připomněl, rozpomněl apod. vycházejí ze staršího slovesa pomníti, což znamená pamatovat, vzpomenout si. Od tohoto výrazu je odvozen také název pomněnka. Tato květina byla dávána na památku.


V základovém slově není skupina mn nebo men, pak se píše v jiných tvarech nebo ve slovech odvozených .
Příklady:
v zimě (zima),
v jámě (jáma)
měřit, průměr, výměra (míra),
rozumět, rozuměl, porozumění, nedorozumění (rozumí),
to jsem se poměl (mít),
setměl, setmělý, setmění (setmít se),
uvědomělý, uvědoměn, uvědomění (uvědomit),
soukromě, soukromější (soukromý),
oněmět, oněměl (němý),
strmě, strmější (strmý),
střídmě, střídmější (střídmý),
vědomě, vědomější (vědomý),
zřejmě, zřejmější (zřejmý),
v domě (dům),
kromě (krom).
POZOR: K těmto slovům se řadí i přídavné jméno tamější. Není totiž odvozeno od přídavného jména tamní (je to jeho synonymum), ale od příslovce tam příponou -ější.


se píše v základových slovech a ve slovech od nich utvořených.
Příklady:
měď, měděný,
měna, proměna, vyměnit,
město, městský, předměstí,
měsíc, měsíční,
měkký, měkoučký, změknout,
mělký, mělčina.
Pokud je mě na začátku slova, není co řešit. Píše se .
Výjimkou z tohoto pravidla jsou tvary zájmena já.


Postup při hledání řešení:

  1. Zkuste najít jiný tvar slova, případně jiné slovo odvozené od stejného základu, ve kterém se slabika mě/mně nevyskytuje. Pokud tam najdeme skupinu hlásek mn nebo men, píše se v zadaném slově mně.
  2. Pokud se v takovém slově na odpovídajícím místě nachází skupina hlásek například ma, mí, mý, m nebo žádné takové příbuzné slovo neexistuje, píše se mě.
     

Zdroj: kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český Akademie věd: Slovník spisovné češtiny. Academia: Praha, 2009

 
 
Testy
 
 
Čeština – zpět

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet