Zpět

 

Psaní „s, z“ v předložkách se řídí většinou pádem.
 
Předložka z, ze se pojí s 2. pádem (bez koho, bez čeho)
 
Předložka s, se se pojí se 7. pádem (s kým, s čím)
 


Psaní „s, z“ v předponách se řídí většinou významem.
 

 
 
Testy
 
 
Čeština – zpět
s, se
ve významu z povrchu dolů, pryč
ve významu dohromady
 
Pamatuj na ustálená slova!
stěžovat si, skončit, skonat, spáchat, stvořit, shořet, shnít, strávit, strava, spropitné, stesk, schválit, spatřit
 
z, ze
ve významu změna stavu
Pamatuj na ustálená slova!
zpěv, způsob, zpověď, zkouška, zpytovat, zhudebnit, zdůraznit

 


Dvojice slov, ve kterých předpona „s, z“ mění význam slova.
 

s, se z, ze
správa (vedení podniku) zpráva (v novinách)
sběh (lidé se seběhli dohromady) zběh (voják, který utekl z vojny)
stěžovat si (naříkat na něco, žalovat) ztěžovat (někomu něco, např. práci)
svolat (zasedání, schůzi) zvolat (vykřiknout)
sjednat (dohodnout obchod) zjednat (najmout na práci)
svedl (oklamal, odvedl dolů) zvedl (sešit ze země na lavici)
shlédnout (podívat se dolů) zhlédnout (prohlédnout si výstavu, film)
shodit (pero ze stolu na zem) zchodit (prochodit celé město)
svolit (dát souhlas) zvolit (své zástupce do parlamentu)
sbít (stlouci dohromady, např. budku) zbít (natlouci někomu, zřezat někoho)
sužovat (trápit někoho) zužovat (zabrat šaty)
slít (dohromady kapaliny) zlít (hodně polít)
smazat (tabuli) zmazat (ušpinit)
směna (pracovní doba) změna (přeměna, zvrat, např. počasí)
svrhnout (dolů z výšky) zvrhnout (převrhnout, např. vázu)

 


Zdroj: kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český Akademie věd: Pravidla českého pravopisu. Pansofia: Praha, 1993
Bečka, J.V.: Slovník synonym a frazeologismů. Novinář: Praha, 1982.

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet