Zpět

 

Psaní i/y/a ve shodě podmětu s přísudkem
 

nevyjádřený podmět
rod mužský životný
rod mužský neživotný zakončený na -i, -é, -ové
rodiče, koně, lidičky
   -li
rod mužský neživotný
rod ženský
děti, oči, uši, dni, dny
   -ly
rod střední    -la
 

Je-li podmětem podstatné jméno rodu mužského životného v množném čísle, píše se v koncovkách příčestí a jmenných tvarů přídavných jmen měkké i/í.
Příklady: Hoši se vrátili zdraví a veselí. Nejlepší absolventi byli vyznamenáni. Chlapci se rozběhli do všech stran.
 
Poznámka 1: Některých jmen mužského rodu se užívá v tvarech životných i neživotných, i když označují jen věci neživé (slanečci i slanečky, uzenáči i uzenáče, ledoborci i ledoborce, ukazatelé i ukazatele).
Tvary životné tedy vyžadují měkké i, tvary neživotné tvrdé y.
Příklady: Uzenáči byli na skladě. x Uzenáče byly na skladě. Mohutní ledoborci vypluli. x Mohutné ledoborce vypluly. Na poradě byli zhodnoceni ukazatelé. x Na poradě byly zhodnoceny ukazatele.


Je-li podmětem podstatné jméno rodu mužského neživotného nebo rodu ženského v množném čísle, píše se v koncovkách příčestí a jmenných tvarů přídavných jmen tvrdé y.
 
Poznámka 2: Podstatná jména: rodiče, koně, lidičky mají koncovky jako neživotná, ale shodu jako jména životná – měkké i.
Příklady: Svědomití rodiče by to nedopustili. Čtyři koně táhli kočár.
 
Poznámka 3: Podstatné jméno den má v 1. p. množného čísla dva tvary: dny i dni. Oba tvary však mají shodu jako jména neživotná – tvrdé y.
Příklady: Uplynuly již tři dny. Uplynuly již tři dni.
 
Poznámka 4: Podstatné jméno dítě má v jednotném čísle tvar středního rodu, ale v množném čísle tvar ženského rodu, a tedy i shodu v ženském rodě – tvrdé y.
Příklad: Děti běhaly.


Psaní i/y/a ve shodě několikanásobného podmětu s přísudkem
 
Je-li v podmětu alespoň jedno podstatné jméno rodu mužského životného, píše se v koncovkách příčestí měkké i/í.
 
Není-li v podmětu podstatné jméno rodu mužského životného, píše se v koncovkách příčestí tvrdé y nebo a. Koncovka a se píše pouze u několikanásobného podmětu, kde jsou všechna podstatná jména rodu středního a zároveň jsou všechna v množném čísle.
 
Poznámka 5: Následuje-li podmět za přísudkem, je možná i shoda podle nejbližšího jména několikanásobného podmětu, pokud je toto jméno v množném čísle.
 
Poznámka 6: Je-li v několikanásobném podmětu několik jmen pouze rodu středního a alespoň jedno je v jednotném čísle, píše se v koncovkách příčestí místo a tvrdé y.
Příklad: Koťata a kuře zůstaly na dvoře samy.
 

rod mužský životný – alespoň jedno z podstatných jmen v podmětu
   -li
rod mužský neživotný, rod ženský
rod střední – pokud je v podmětu číslo jednotné i množné
   -ly
všechna jména rodu středního v množném čísle    -la

Zdroj: kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český Akademie věd: Pravidla českého pravopisu. Pansofia: Praha, 1993

 
 
Testy
 
 
Čeština – zpět

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet