Zpět

 

Velká písmena v názvech


V jednoslovných vlastních jménech se píše počáteční písmeno velké.
Př.: Plzeň, Polsko, Jiří, Vltava, Rek


Názvy osídlených míst – města, jejich části a čtvrti, vsi, sídliště
Velké počáteční písmeno se píše ve všech slovech kromě předložek.
Př.: Karlovy Vary, Malá Lhota, Nové Město na Moravě, Hora Svatého Šebestiána – názvy měst a vesnic
Malá Strana, Červený Vrch – názvy městských částí, čtvrtí a sídlišť


V několikaslovných názvech se píše velké písmeno zpravidla v prvním slově.
Př.: Tichý oceán, Orlické hory, Křesomyslova ulice, Mexický záliv, Organizace spojených národů
 
Je-li součástí několikaslovného názvu vlastní jméno, píše se rovněž s velkým písmenem.
Př.: Akademie věd České republiky
 
Stojí-li na začátku několikaslovného názvu obecné jméno druhové, píše se malým písmenem, velké počáteční písmeno má až rozlišující určení.
Př.: hory Orlické, ulice Křesomyslova, alej Svobody, most Legií, zámek Lednice, záliv Mexický
 
POZOR! Začíná-li název (rozlišující určení) předložkou, píše se s velkým písmenem předložka i první slovo za předložkou.
Př.: ulice Ke Karlovu, náměstí Mezi Zahrádkami, restaurace U Medvídků, knihkupectví U Zlatého klasu, stanice Národní třída, nábřeží Kapitána Jaroše


Poznámka:
Podstatná jména obecná neoznačují určitou osobu, zvíře nebo věc, ale pojmenovávají obecně druh.
Podstatná jména vlastní označují určitou osobu, zvíře nebo věc.Upřesnění pravidel


1. Jména bytostí označující:
1a – osoby a přídavná jména přivlastňovací od nich utvořená
Př.: Jan, Janův, Mácha, Švejk, Červená karkulka, Karkulka, Sněhurka, Libuše
ale švejk (mazaný, vychytralý ulejvák)
 
1b – ustálená označení neznámých středověkých autorů literárních a výtvarných děl
Př.: Mistr vyšebrodský, Mnich sázavský
 
1c – příslušníky rodů, rodin a skupin osob téhož jména
Př.: Přemyslovci, Habsburkové, Novákovi
 
1d – příslušníky národů a kmenů
Př.: Čech, Bělorus, Lužický Srb, Polák, Mongol
ale jména příslušníků antropologických skupin se píšou písmenem malým – černoch, indián, rudoch, mongol
 
1e – obyvatele místa nazývaného vlastním jménem
Př.: Pražan (město Praha), Evropan (světadíl Evropa), Marťan (planeta Mars), Mnichovohradišťan (město Mnichovo Hradiště), Kladenští (obyvatelé Kladna)
ale jména příslušníků jiných společenství (členů organizací, názorových skupin, sportovních klubů...) odvozená od jmen vlastních se chápou jako obecná – sokol, slávista, sparťan, jezuita, masarykovec, skaut, kladenští horníci
 
1f – postavy náboženské, mytologické, zosobnění přírodních jevů i lidských vlastností
Př.: Zeus, Perun, Bůh (jako projev náboženské úcty), Prorok (označení Mohameda), Syn boží (označení Krista), děd Vševěd, Rozum a Štěstí (postavy v pohádce), svatý Josef, Jidáš
ale bohy, propánaboha, boží, prorok (věštec), jidáš (zrádce)
 
1g – zvířata
Př.: Rek, Vořech, Fík (psi), veverka Zrzečka, kačer Donald, pták Ohnivák, postavy v bajce, pohádce


2. Jména hvězdářská a zeměpisná označující:
2a – nebeská tělesa, souhvězdí a jejich části
Př.: Jupiter, Venuše, Země, Měsíc, Slunce
ale ve významu jiném než odborném hvězdářském se píše měsíc (časové období roku), země (povrch, hlína), slunce svítilo a nebe bylo bez mráčku
 
2b – světadíly, země, krajiny
Př.: Jižní Amerika, Balkán, Polabí, Haná, Královéhradecko, Střední Asie, Český ráj
ale jižní Evropa (přívlastek není součástí zeměpisného vlastního jména)
 
2c – útvary, členitosti zemského povrchu, vodstva, jedinečné přírodní jevy
Př.: Balkánský poloostrov i poloostrov Balkánský, údolí Gejzírů, Boubínský prales
ostrov, poloostrov, řeka, moře, jezero, záliv, mys, důl, jeskyně, údolí... píšeme malým písmenem
 
2d – města, obce, městské čtvrti, sídliště – všechna slova kromě předložky píšeme velkým písmenem
Př.: Železný Brod, Kutná Hora, Bílá Hora, Svatý Jan pod Skalou, Mariánské Lázně
ale Bílá hora – zeměpisný název vrchu, lázně Teplice (oficiální název města je Teplice)
 
2e – ulice, náměstí, nábřeží, sady, parky, pozemky, zahrady... píšeme malým písmenem
Př.: Spálená ulice, ulice Českých exulantů, Za Vodárnou, U Tržnice, pasáž Černá růže, kolonáda Tržního pramene, ulice Sedmnáctého listopadu, ulice 17. listopadu
 
2f – stanice a zastávky prostředků veřejné dopravy
Př.: železniční stanice – nádraží Praha-Smíchov, zastávky tramvají a autobusů – U Nemocnice, zastávky metra – Hlavní nádraží
ale i Most Barikádníků, Náměstí Míru (nejedná se o pojmenování mostu či náměstí, ale název zastávky)
 
2g – stavby a jejich význačné části
Př.: hrad Rožmberk, Kozí hrádek, Prašná brána, Pražský hrad (také Hrad), kaple svatého Kříže, Národní dům na Smíchově, Vladislavský sál, Bílý dům (jako označení sídla prezidenta USA), chrám sv. Jakuba


3. Oficiální jména význačnějších institucí, organizací označující:
3a – mezinárodní organizace
Př.: Rada bezpečnosti Organizace spojených národů, Evropské hospodářské společenství
 
3b – státy a správní oblasti
Př.: Česká republika, Československo, Francie, Republika francouzská, Spojené státy americké, Spolková republika Německo, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 
3c – současné zastupitelské sbory a orgány států, oblastí, měst, zdravotnické instituce
Př.: Poslanecká sněmovna, Česká národní rada, Ministerstvo financí ČR, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze, Obvodní soud pro Prahu 2, Zdravotnické zařízení Praha 5
ale ministerstvo financí, velvyslanectví (neoficiální název), obvodní soud, zdravotnické zařízení (obecně, není uvedeno kde)
 
3d – společenské organizace, instituce
Př.: Český svaz ochránců přírody, Strana zelených, Janáčkova akademie múzických umění, Divadlo na Vinohradech, Česká filharmonie, Základní škola v Habrech, Gymnázium Jana Keplera v Praze 6
ale základní škola, gymnázium (není uvedeno kde)


4. Ostatní
4a – jména dokumentů, jména výtvarných děl, písemností, jména hudebních, tanečních skladeb
Př.: Dekret kutnohorský i Kutnohorský dekret, Má vlast (symfonická báseň), Spící lodě (obraz), Píseň o Rolandovi
 
4b – časopisy, stálé rubriky, pořady
Př.: Zemědělské noviny, časopis Vesmír
 
4c – jména některých výrobků, plodů a rostlin
Př.: automobil Škoda Favorit, hodinky Prim, víno Dívčí hrozen, minerální voda Poděbradka, jablko Parména zlatá
 
4d – vlastní jména některých dopravních prostředků
Př.: Brněnský drak (vlak), Apollo VII (kosmická loď)
 
4e – svátky, významné památné dny
Př.: Nový rok, Hromnice, Dušičky, Květná neděle, Vánoce, Velikonoce, Hod boží vánoční
ale masopust, letnice, advent
 
4f – významné dějinné události, opakující se akce
Př.: Velká francouzská revoluce, Květnové povstání, Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, Pražské jaro, Dvacátý (20.) mezinárodní filmový festival v Karlových Varech


Zdroj: kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český Akademie věd: Pravidla českého pravopisu. Pansofia: Praha, 1993

 
 
Testy
 
 
Čeština – zpět

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet