Zvětšení taháku
 
audio: výklad    
Skloňování – podstatná jména
rod mužský životný – (řekni si jeden... a ukaž si zájmenem TEN)
mužský neživotný – (řekni si jeden... a ukaž si zájmenem TEN)
ženský – (řekni si jedna... a ukaž si zájmenem TA)
střední – (řekni si jedno... a ukaž si zájmenem TO)
vzor
podstatné jméno si řekni v 1. a 2. pádě,
podle zakončení poznáš,
k jakému vzoru patří
rod mužský
pán, -a
muž, -e
hrad, -u (les, -a)
stroj, -e
předseda, -y
soudce, -e
rod ženský
žena, -y
růže, -e
píseň, -ě
kost, -i
rod střední
město, -a
moře, -e
kuře, -ete
stavení, -í
číslo jednotné, množné
pád 1.p. – kdo, co
2.p. – koho, čeho
3.p. – komu, čemu
4.p. – koho, co
5.p. – oslovujeme, voláme
6.p. – o kom, o čem
7.p. – s kým, s čím

 
 
Zvětšení souhrnného taháku
 

Skloňování – souhrn: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky
rod + vzor mužský životný – pán, muž, předseda, soudce, mladý, jarní, otcův, matčin, ten, náš
mužský neživotný – hrad, stroj, mladý, jarní, otcův, matčin, ten, náš
ženský – žena, růže, píseň, kost, mladá, jarní, otcova, matčina, ta, naše
střední – město, moře, kuře, stavení, mladé, jarní, otcovo, matčino, to, naše
číslo jednotné, množné
pád 1.p. – kdo, co
2.p. – koho, čeho
3.p. – komu, čemu
4.p. – koho, co
5.p. – oslovujeme, voláme
6.p. – o kom, o čem
7.p. – s kým, s čím
druh podstatná jména – konkrétní, abstraktní; počitatelná, nepočitatelná (látková, hromadná, pomnožná)
přídavná jména – tvrdá, měkká, přivlastňovací
zájmena – osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná
číslovky – základní, řadové, druhové, násobné
stupeň 1., 2., 3. – určujeme pouze u některých přídavných jmen

Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet